fbpx

Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

WZORY DOKUMENTÓW WYKONAWCY

7 faktów o przedmiotowych środkach dowodowych, które znać musi każdy wykonawca

Damian Michalak03 lutego 2022Komentarze (0)

Jestem przekonany, że jako wykonawca niejednokrotnie spotkałeś się z koniecznością złożenia w przetargu różnego rodzaju dokumentów, które dotyczą oferowanych przez Ciebie produktów, usług czy też robót budowlanych. Z reguły są to etykiety, certyfikaty, specyfikacje techniczne, zaświadczenia, karty katalogowe, etc. Ba, nie muszą to być nawet dokumenty. Niektórzy zamawiający wymagają bowiem próbek, wersji demonstracyjnych programów i generalnie przeróżnych materiałów, których celem jest…

OCENA ZGODNOŚCI PRZEDMIOTU TWOJEJ OFERTY Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO, OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZY TEŻ DOKONANIE PUNKTACJI W RAMACH PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW.

Wszystkie tego rodzaju środki (dokumenty i nie-dokumenty) noszą w świetle Prawa zamówień publicznych miano PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH.

Aktualnie obowiązująca ustawa PZP wprowadziła do omawianej tematyki szereg zmian. Rezygnując celowo ze swego rodzaju archeologii prawniczej, nie omówię w tym wpisie zasad obowiązujących do początku 2021 r. Poniżej znajdziesz za to kilka kluczowych faktów na temat przedmiotowych środków dowodowych, o których nie wolno Ci zapominać w świetle aktualnych przepisów:

  1. Przedmiotowe środki dowodowe – jeśli w danym postępowaniu są wymagane – składa się wraz z ofertą. Dotyczy to więc każdego wykonawcy, nie tylko tego, który uplasował się na pierwszym miejscu we wstępnym rankingu ofert.
  2. Przedmiotowe środki dowodowe można zasadniczo uzupełniać wyłącznie wówczas, gdy sam zamawiający przewidzi taką możliwość w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu.
  3. Procedura uzupełnień dotycząca przedmiotowych środków dowodowych dotyczy sytuacji w której oferent takich środków w ogóle nie złożył (np. brak wymaganej karty katalogowej) albo te, które są złożone okazały się niekompletne (np. karta katalogowa nie zawiera informacji o jakimś istotnym dla zamawiającego parametrze oferowanego produktu).
  4. Procedura uzupełnień dotycząca przedmiotowych środków dowodowych nie dotyczy sytuacji w której dany przedmiotowy środek został złożony, jest kompletny, ale zawiera informacje wskazujące na niezgodność oferty z szeroko rozumianymi wymogami zamawiającego. Wówczas najczęściej oferta zostanie odrzucona. Procedura uzupełniania w ogóle się nie pojawi. To dosyć logiczne – w końcu trudno zakładać, że np. jeden produkt ma dwie specyfikacje techniczne – właściwą i błędną.
  5. Procedura uzupełnień w omawianym przypadku nie zadziała również, jeżeli dany przedmiotowy środek dowodowy służyć ma zamawiającemu do przeprowadzenia oceny kryterialnej. Uzupełnialność bowiem dotyczy tylko tzw. „dokumentów potwierdzających”.
  6. Choć najczęściej różne dotyczące przedmiotu oferty dokumenty i inne materiały będą wpisywać się w definicję przedmiotowego środka dowodowego, to może zdarzyć się sytuacja odmienna, w której taki środek będzie de facto elementem oferty. Wówczas również nie ma mowy o wdrożeniu procedury uzupełnień w razie braku lub niekompletności takiego środka. O tym czy np. dany dokument dotyczący oferty wykonawcy jest częścią tej oferty czy przedmiotowym środkiem dowodowym decyduje treść dokumentacji postępowania.
  7. Do przedmiotowych środków dowodowych nie ma zastosowania art. 128 ustawy PZP (procedura składania, uzupełniania, poprawiania oświadczeń i dokumentów). Wskazany przepis koncentruje się bowiem na podmiotowych środkach dowodowych. Do środków przedmiotowych zastosowanie znajduje art. 107 ustawy PZP.

Mam nadzieję, że nie popełnisz błędu przy składaniu przedmiotowych środków dowodowych. W niektórych przypadkach może on okazać się bardzo dotkliwy – Twoja oferta może zostać od razu odrzucona, bez szans na „poprawki”.

Powodzenia!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 660 337 223e-mail: d.michalak@dmkancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem d.michalak@dmkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: