fbpx

Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

WZORY DOKUMENTÓW WYKONAWCY

Jeszcze raz o tajemnicy przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

Damian Michalak08 lutego 2022Komentarze (0)

Nie wiem czy pamiętasz, ale jakiś czas temu wspominałem na blogu „Wygraj w KIO” o zmianie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa i generalnie – o wadze ochrony własnego know-how.

Dziś chciałbym w krótkim wpisie wrócić do tego ważnego tematu.

Dlaczego? Ponieważ dostrzegam, że u wielu wykonawców zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa zwyczajnie szwankuje. I pewnie nie byłoby większego problemu, że dostrzegam to ja. Problem w tym, że widzi to także KIO.

Dlatego, jeżeli nie chcesz narazić się na odtajnienie kluczowych dla siebie informacji w postępowaniach zamówieniowych, pamiętaj, że:

Po pierwsze, dobre zastrzeżenia muszą być konkretne. Powinieneś odnieść się w nich do każdego elementu definicji tajemnicy przedsiębiorstwa. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazuje w art. 11, że przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Po drugie, zastrzegając poufność wybranych informacji w ofercie, koniecznie wyjaśnij zamawiającemu na czym polega wartość gospodarcza tych danych. W praktyce – wskaż dlaczego pewne kwestie dają Ci przewagę konkurencyjną. Zobrazuj, że gdyby Twoja konkurencja posiadła te informacje, mógłbyś ponieść potencjalną szkodę, stracić swoją przewagę. Zrób to z osobna w stosunku do każdej kategorii informacji, które zastrzegasz.

Po trzecie, unikaj ogólników. Masa wykonawców posługuje się obszernymi wyjaśnieniami dot. tajemnicy przedsiębiorstwa, z których jednak nic nie wynika. Ich zastrzeżenia pełne są mało konkretnych, „okrągłych” zdań pasujących w zasadzie do każdego stanu faktycznego, sugerujących, że w zasadzie połowa oferty to wiedza wręcz tajemna. Cóż, nie o to w tej zabawie chodzi. Jeśli jednak Twoje zastrzeżenia wyglądają w ten sposób, pomyśl o karierze polityka;)

Po czwarte, opisz dokładnie jakie środki podejmujesz w swojej firmie, aby chronić informacje poufne. Odnieś się do różnych nośników tych danych. Podziel zabezpieczenia na techniczne i organizacyjne. I nie zapominaj nigdy o zasadzie „need to know”.

Po piąte, by nie być gołosłownym, załącz do uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa materiały, które uprawdopodobnią, że to co opisałeś, jest prawdą. Co to może być? Na przykład – obowiązująca u Ciebie polityka ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, opis struktury organizacyjnej w spółce z komentarzem dotyczącym obiegu informacji, draft umowy o zachowaniu poufności podpisywanej z kontrahentami, pracownikami, współpracownikami, draft umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, wewnętrzne regulaminy odnoszące się do ochrony informacji, wymagające zachowania poufności, etc.

By wzmocnić powyższe, oddajmy głos Krajowej Izbie Odwoławczej:

Wyrok z 13.02.2017 r. KIO 90/17, 112/17:

Przedstawione uzasadnienie zawiera jedynie ogólnikowe i sztampowe stwierdzenia, którymi posługuje się ogół wykonawców w takich przypadkach, a których nie można uznać za „wykazanie” wystąpienia tajemnicy przedsiębiorstwa”;

Wyrok z 28.07.2017 r., KIO 1460/17:

Sformułowanie użyte przez ustawodawcę, w którym akcentuje się obowiązek „wykazania” oznacza coś więcej aniżeli wyjaśnienie (uzasadnienie) przyczyn co do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa. A już z pewnością za wykazanie nie może być uznane ogólne uzasadnienie, sprowadzające się de facto do przytoczenia jedynie elementów definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa, wynikającej z przepisu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Wyrok z 13.07.2018 r., KIO 1281/18:

Podmiot zastrzegający informacje powinien dołożyć starań, ażeby wiarygodnie wyjaśnić, dlaczego zastrzeżone informacje zasługują na ochronę należną tajemnicy przedsiębiorstwa. Twierdzenia w tym zakresie powinny zostać uprawdopodobnione – i jakkolwiek nie jest koniecznym składanie dowodów – to sam wywód powinien być przekonujący, spójny, logiczny, uwzględniający charakterystykę postępowania i zastrzeganych informacji. W żadnym wypadku nie może on opierać się na ogólnikowych stwierdzeniach, nie popartych szerszym wyjaśnieniem”.

Wyrok z dn. 21.09.2020 r., KIO 2025/20:

Jawność postępowania jest zasadą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czyli ma ona pierwszorzędne znaczenie na wszystkich etapach postępowania. Wszelkie odstępstwa od tej zasady muszą być uzasadnione i udowodnione. Złożenie gołosłownych wyjaśnień, bez wskazania konkretnych dowodów, nie może być podstawą do jej ograniczenia.

Wyrok z dn. 12.04.2019 r., KIO 523/19:

Aby skutecznie wyjaśnić zastrzeżenie informacji, Wykonawca musi wykazać łączne spełnienie przesłanek definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 11 ust. 2 uznk”.

Mam nadzieję, że teraz masz już jasność jak skutecznie zastrzegać tajemnicę swojego przedsiębiorstwa. I jak kwestionować skuteczność podobnych działań Twojej konkurencji.

Powodzenia!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 660 337 223e-mail: d.michalak@dmkancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem d.michalak@dmkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: