fbpx

Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

WZORY DOKUMENTÓW WYKONAWCY

Korzystanie ze zdolności podmiotu trzeciego. Nie zmieniaj zdania w trakcie przetargu.

Damian Michalak17 marca 2022Komentarze (0)

Korzystanie ze zdolności podmiotu trzeciego to bardzo wdzięczna dla wykonawców instytucja Prawa zamówień publicznych. Dzięki niej oferenci nie posiadający samodzielnie wystarczającego potencjału do startu w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą skutecznie się o nie ubiegać.

 

Jestem pewien, że tematyka korzystania z zasobów podmiotów trzecich nie jest Ci obca. Temat ten funkcjonuje już w zamówieniach od dawna. Dziś jednak chciałbym zwrócić Twoją uwagę na przepis, który przed 2021 r. w Pzp nie funkcjonował.

Chodzi o art. 123 Prawa zamówień publicznych. Zerknij czym ustawodawca nas tu uraczył:

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Mówiąc wprost – kiedy wybierasz model swojego uczestnictwa w przetargu czy innej procedurze, musisz być konsekwentny. Jeżeli w toku oceny podmiotowej okaże się np. że nie jesteś w stanie dowieść dokumentami, że posiadasz wymagane doświadczenie, nie będziesz mógł na tym etapie oprzeć się o zasoby podmiotu trzeciego, który takie doświadczenie ma.

Dlaczego? Bo powinieneś przewidzieć uczestnictwo podmiotu trzeciego od razu. Jeszcze zanim wysłałeś ofertę zamawiającemu.

Korzystanie ze zdolności podmiotu trzeciego a orzecznictwo TSUE

Opisywane reguła gry nie jest inwencją twórczą polskiego ustawodawcy. Umieszczenie art. 123 Pzp w takim brzmieniu w ustawie to konsekwencja bardzo popularnego swego czasu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Chodzi o orzeczenie C-387/14 Esaprojekt z dnia 4 maja 2017 r. To tutaj sąd unijny przesądził jak podchodzić do omawianego zagadnienia. Jeśli interesuje Cię ono w większych szczegółach, zachęcam Cię do lektury uzasadnienia (a także opinii Rzecznika Generalnego, która poprzedziła wyrok). Samo orzeczenie ma w sobie też kilka innych wątków – np. dotyczących sumowania doświadczenia. Polecam – tu znajdziesz tekst: KLIK .

Wyrok Esaprojekt jest dość kontrowersyjny. Lubię dyskutować na jego temat na szkoleniach, bo daje on pole na naprawdę ciekawe przygody intelektualne;) Niemniej, polski ustawodawca przekuł jedną z jego fundamentalnych tez w przepis prawa. Trzeba się zatem do reguł artykułu 123 Pzp stosować, i tyle.

Zmiana podmiotu trzeciego

Co ciekawe, konsekwencja przy korzystaniu z zasobów podmiotu trzeciego, której dotyczy ten wpis dotyczy sytuacji w której podmiot trzeci miałby pojawić się na scenie gry o zamówienie publiczne dopiero po terminie składania ofert. Nie oznacza to jednak, że jeśli na wstępie wskazałeś, że korzystasz ze zdolności spółki X w danym postępowaniu, to nie możesz zmienić jej później na spółkę Y. To jest z kolei dopuszczalne – zerknij na art. 122 Pzp.

PRZY OKAZJI – zapraszam Cię ponownie na facebookowy profil „Wygraj w KIO”. O jego otwarciu pisałem TUTAJ. Jeśli chcesz być na bieżąco z zamówieniami, nie może Cię tam zabraknąć.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 660 337 223e-mail: d.michalak@dmkancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem d.michalak@dmkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: