fbpx

Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

WZORY DOKUMENTÓW WYKONAWCY

Odwołanie do KIO nie zawsze powstrzyma zamawiającego przed zawarciem umowy

Damian Michalak25 maja 2022Komentarze (0)

Uruchomienie przez wykonawcę postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą skutkuje zasadniczo zakazem zawarcia przez zamawiającego umowy o zamówienie do momentu zakończenia postępowania (wydanie wyroku lub postanowienia kończącego sprawę).

Wskazana reguła jest bardzo logiczna – w końcu umowa powinna być zawarta z wykonawcą wybranym zgodnie z przepisami prawa. A to przecież ocenia KIO.

Musisz mieć jednak świadomość, że istnieją sytuacje w których powyższa zasada ustąpić ma miejsce czemuś ważniejszemu (wg ustawodawcy). Tym czymś jest interes publiczny.

Zerknij proszę na art. 578 ust. 2 pkt 1 Pzp. Ustawa wskazuje tu, że….

Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

A zatem, istnieją sytuacje w której potrzeba zawarcia umowy jest tak ważna, że należy na to pozwolić nawet w sytuacji, gdy okaże się, że zwycięski wykonawca został wybrany z naruszeniem przepisów prawa. KIO ma w tej sytuacji często trudne zadanie – musi bowiem rozstrzygnąć kolizję dwóch ważnych wartości, które prawo ochroni. Z jednej strony – słuszne prawa wykonawcy, z drugiej interes publiczny.

Oczywiście, Izba nie dokonuje takiej oceny ex lege. O uchylenie zakazu zawarcia umowy wnioskować powinien zainteresowany tym zamawiający.

Interes publiczny to nie interes gospodarczy

Warto w tym miejscu przypomnieć, że niektórzy zamawiający mylą interes publiczny z własnym interesem gospodarczym. Nie jest bowiem interesem publicznym interes gospodarczy zamawiającego związany bezpośrednio z zamówieniem, obejmujący w szczególności konsekwencje poniesienia kosztów wynikających z opóźnienia w wykonaniu zamówienia, wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, udzielenia zamówienia innemu wykonawcy, etc. Interes publiczny zawsze ma szerszy wymiar – przykładowo, można sobie wyobrazić, że KIO uchyli zakaz zawarcia umowy, gdy wskutek przedłużającego się postępowania miałoby dojść do przerwania świadczenia przez zamawiającego kluczowych usług publicznych.

Brak zamówienia pomimo sukcesu w KIO

Uchylenie zakazu zawarcia umowy przez Izbę wymaga naprawdę solidnych argumentów zamawiającego. Przykładowo, w 2020 r. na 117 skutecznie złożonych wniosków, KIO przychyliła się pozytywnie do 52 z nich.

Bieżąca sytuacja gospodarcza, zawirowania spowodowane wojną na Ukrainie mogą w mojej ocenie przełożyć się na częstsze wnioskowanie przez zamawiających o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Dla odwołującego jest to sytuacja niekorzystna – nawet bowiem przy założeniu, że odwołanie zostanie uwzględnione, może (nie musi) finalnie nie pozyskać zamówienia, o które walczy.

Takie zwycięstwo w KIO nie musi jednak okazać się pyrrusowym. Odwołującemu wówczas otwierają się możliwości w zakresie roszczenia odszkodowawczego. Zawsze się jednak zastanawiam – dlaczego wykonawcy tak rzadko z nich korzystają?

 

Photo by Paweł Czerwiński / Unsplash.com

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 660 337 223e-mail: d.michalak@dmkancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem d.michalak@dmkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: