fbpx

Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

WZORY DOKUMENTÓW WYKONAWCY

109 ust. 3 Pzp

Jeżeli nawet nie masz większego doświadczenia w ubieganiu się o zamówienia publiczne, na pewno wiesz, że kluczowym warunkiem pozyskania kontraktu jest fakt niepodlegania wykluczeniu. Prawo zamówień publicznych rozróżnia dwie kategorie podstaw wykluczenia: obligatoryjne (art. 108) i fakultatywne (art. 109). Jedne nie są wcale ważniejsze od drugich – zasadnicza różnica jest taka, że z tych pierwszych […]