fbpx

Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

WZORY DOKUMENTÓW WYKONAWCY

klauzule abuzywne pzp

„Proszę wysokiego sądu, tak, podpisaliśmy tę umowę, ale ja jej jakoś szczegółowo nie czytałem” – cytat z życia wzięty, gwarantuję. I dodam od siebie: bo gdyby wykonawca umowę w tym przypadku przeczytał, to pewnie by jej nie podpisał. Ba, nie złożyłby oferty w przetargu, który zawarcie umowy poprzedzał. Większość wykonawców z którymi spotykam się w […]

„Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia”. Ileż to razy spotkać się można z takim zapisem w różnego rodzaju umowach, prawda? W życiu pozazamówieniowym swobodne rozwiązywanie umów o świadczenie usług (czy też na przykład sukcesywnych dostaw) to często stosowana praktyka. Czy podobne zasady znajdują zastosowanie również w zamówieniach publicznych? […]

Wyobraź sobie świat umów w sprawie zamówień publicznych, w którym: zamawiający ogranicza katalog kar umownych do przewinień faktycznie istotnych z perspektywy jego interesu, kary umowne mają poziom rynkowy, zamawiający sam nakłada na siebie kary umowne, nie odpowiadasz za naruszenia umowy przez Ciebie niezawinione, masz pewność jaki wolumen dostaw, usług czy robót realizowanych NA PEWNO zamawiający […]

„Umowy o zamówienia publiczne są trudne, wymagające, naruszające zasadę równości stron i obarczone ponadprzeciętnym ryzykiem wykonawcy”. Prawda to? Prawda. W moich wieloletnich kontaktach doradczych i szkoleniowych z wykonawcami zamówień publicznych jeszcze nie spotkałem takiego, który chwaliłby jakość kontraktów publicznych. Jeśli masz inne zdanie, napisz do mnie koniecznie, by zachwiać te statystyki;) Analizy systemowe rynku zamówień […]