fbpx

Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

WZORY DOKUMENTÓW WYKONAWCY

odwołanie do KIO

Cofnięcie odwołania do KIO

Damian Michalak01 czerwca 2024Komentarze (0)

Czy wiesz, że mniej więcej co czwarte odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej podlega wycofaniu? Kiedy pierwszy raz zapoznałem się z tą statystyką w rocznych sprawozdaniach Prezesa UZP byłem nieco zaskoczony, że to tak spory odsetek. Cofnięcie odwołania do KIO – kiedy ma miejsce? Przyczyny dla których odwołujący decydują się wycofać wniesione odwołanie bywają różne. […]

Według Prawa zamówień publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza jest w wyrokowaniu związana zarzutami odwołania. Dla prawnika rzecz oczywista. Ale nie każdy wnoszący odwołanie to prawnik. Co więc oznacza w praktyce wspomniana zasada po przełożeniu na język bardziej ludzki? Związanie zarzutami odwołania – o co tu chodzi? Odwołanie do Prezesa KIO składa się z wielu elementów. To […]

Procedura odwrócona to pewne ułatwienie proceduralne lubiane przez zamawiających w zamówieniach udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego. Polega ona na zaburzeniu klasycznej kolejności działań w procesie oceny dokumentów składanych przez wykonawców. Przypomnijmy, w modelu klasycznym zamawiający ocenia w pierwszej kolejności jednolite europejskie dokumenty zamówienia składane przez wykonawcę wraz z ofertą. Dopiero po zakończeniu tego etapu (z […]

Dynamika zmian rzeczywistości gospodarczej sprawia, że kluczowym elementem dobrej umowy o zamówienie publiczne staje się mechanizm waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. Zwłaszcza w kontraktach rozciągniętych w czasie na długi okres, np. na 2 lata. Wielu wykonawców sprawdza przed złożeniem oferty projekt umowy jedynie pobieżnie. Tymczasem wejście w szczegóły jest tu kluczowe. Klauzula waloryzacyjna, nawet jeśli wygląda na […]

Warunki udziału w postępowaniu to jeden z rozdziałów ogłoszenia i specyfikacji zamówienia na który potencjalni wykonawcy zwracają od razu szczególną uwagę. Naturalną i oczywistą sprawą jest to, że każdy zamawiający powinien dołożyć najwyższej staranności , by opis sposobu spełniania danego warunku był klarowny i nie dający pola do różnych interpretacji. Świat zamówień publicznych pokazuje jednak, […]