fbpx

Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

WZORY DOKUMENTÓW WYKONAWCY

wygraj w KIO

Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego to swego rodzaju koło ratunkowe dla wykonawców, którzy sami nie są w stanie spełnić warunków udziału w danej procedurze. Z takiego rozwiązania korzysta wiele firm startujących w przetargach. Jak niemal każda instytucja Prawa zamówień publicznych, tak i „pożyczanie” cudzych zdolności ma swoje wymogi formalne. […]

Samooczyszczenie (self-cleaning) wykonawcy to element procedury o udzielenie zamówienia publicznego pozwalający oferentowi na pozyskanie zamówienia pomimo tego, że formalnie wpisuje się on w przesłankę wykluczenia. Działania wykonawcy nakierowane są tu więc na przekonanie zamawiającego o aktualnej rzetelności oferenta, mimo, że w nieodległej przeszłości wydarzyło się coś, co normalnie skutkować powinno wykluczeniem. Samooczyszczenie w ustawie Prawo […]

Witaj! Jeżeli zauważyłeś/aś na blogu w ostatnich dniach nieco mniej materiałów, wiedz, że to nie przypadek, a efekt mojego urlopu.  Jak mawia klasyk: czas naostrzyć siekierę;-) Zwłaszcza, że jesienią w zamówieniach na pewno będzie się działo – certyfikacja wykonawców to tylko jeden z gorących tematów, które przed nami. Trzeba zebrać siły. ALE – chwilowa cisza […]

Warunki udziału w postępowaniu to jeden z rozdziałów ogłoszenia i specyfikacji zamówienia na który potencjalni wykonawcy zwracają od razu szczególną uwagę. Naturalną i oczywistą sprawą jest to, że każdy zamawiający powinien dołożyć najwyższej staranności , by opis sposobu spełniania danego warunku był klarowny i nie dający pola do różnych interpretacji. Świat zamówień publicznych pokazuje jednak, […]

Zamówienia publiczne formalizmem stoją i pewnie nigdy się to zmieni. Z jednej strony to zrozumiałe – w końcu wydawane są tu pieniądze publiczne. Z drugiej – formalizm nigdy nie może być celem samym w sobie i nadmiernie przeszkadzać w efektywnych zakupach. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto w przetargu nigdy nie popełnił błędu. Uzupełnienia i […]