fbpx

Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

WZORY DOKUMENTÓW WYKONAWCY

Waloryzacja wynagrodzenia w zamówieniach publicznych – 15 pytań, które zadają sobie zamawiający przed podpisaniem aneksu

Damian Michalak29 sierpnia 2022Komentarze (0)

Dziś kolejny wpis… o pieniądzach. A konkretnie mówiąc, o waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy okiem zamawiającego.

Otrzymując od wykonawcy wniosek o zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia, zamawiający przeanalizować musi szereg kwestii w kontekście legalności, gospodarności, treści potencjalnego aneksu. Poniżej lista kluczowych pytań, które może wówczas sobie zadać.

Dlatego, aby osiągnąć sukces w rozmowach o podwyżce wynagrodzenia,  warto, aby wykonawcy weszli na chwilę przysłowiowo „w buty” zamawiającego i przy sporządzaniu wniosku o waloryzację ocenili swoje stanowisko i argumenty przez pryzmat poniższych kwestii. Nad czym zastanowi się zamawiający? Zapewne nad tym…:

 1. Z czego konkretnie wynika potrzeba zmiany wynagrodzenia wykonawcy? Jaka jest tego realna przyczyna?
 2. Jaki jest oczekiwany przez wykonawcę zakres zmiany wynagrodzenia? Czy jest uzasadniony? Czy koresponduje z zasadą proporcjonalności?
 3. Jakimi dowodami dysponujemy, aby ocenić przyczyny przyszłej zmiany wynagrodzenia i ich realny wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy?
 4. Co na temat zmian wynagrodzenia mówi nasza umowa? Jakie podstawy prawne przewiduje?
 5. Czy zmiana wynagrodzenia wynikająca z umowy (o ile istnieje podstawa) wymaga jednocześnie aneksu kontraktu?
 6. Jeśli umowa milczy na temat zmiany wynagrodzenia lub reguluje te kwestie niewyczerpująco – jakie są podstawy zmiany wynagrodzenia wynikające z PZP, a pasujące do naszych okoliczności?
 7. Która z podstaw z PZP będzie optymalna? Czy na pewno spełnione są wszystkie jej przesłanki?
 8. Czy wykonawca właściwie uzasadnił i udokumentował/uprawdopodobnił konieczność zmiany, której się domaga?
 9. Czy okoliczności na które powołuje się wykonawca dają mu „roszczenie o aneks”?
 10. Czy okoliczności na które powołuje się wykonawca i zgromadzony materiał dowodowy pozwala na przyjęcie, że zastosowanie znaleźć może klauzula rebus sic stantibus z Kodeksu Cywilnego / art. 632 par. 2 Kodeksu Cywilnego?
 11. Jakie ryzyka pozaprawne wiążą się z odmową zmiany wynagrodzenia? Czy mogę ponieść odpowiedzialność kontraktową za taką odmowę?
 12. Czy w obliczu odmowy waloryzacji wykonawca ma prawo odstąpić od naszej umowy lub doprowadzić do jej rozwiązania w inny sposób? (należy dokonać tu analizy treści umowy, ale także przepisów KC – dotyczących ogólnej części prawa zobowiązań, jak i przepisów dedykowanych konkretnemu typowi kontraktu. Inne ryzyka np. będą wiązać się z umową o roboty budowlane, a inne z umowa o świadczenie usług)
 13. Czy na pewno taka odmowa zmiany umowy będzie działaniem gospodarnym? Czy pozorna oszczędność na wynagrodzeniu przełoży się pozytywnie także na inne aspekty zamówienia, często pozafinansowe?
 14. Czy obok zmiany wynagrodzenia, zaistniałe okoliczności determinują ujęcie w aneksie także innych wątków? Np. modyfikacji harmonogramu, zakresu świadczenia, sposobu wykonania zamówienia?
 15. Czy okoliczności skutkujące zmianą wynagrodzenia mogą być powtarzalne? Jeśli tak – czy może warto wprowadzić do umowy klauzulę waloryzacyjną na przyszłe zdarzenia?

Zanim wyślesz do zamawiającego prośbę o podwyżkę wynagrodzenia, sprawdź czy jest ona przekonująca w świetle powyższej ‘checklisty’. Jeżeli masz wątpliwości lub zwyczajnie trudności w napisaniu dobrego wniosku o aneks, zapraszam Cię serdecznie do kontaktu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 660 337 223e-mail: d.michalak@dmkancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem d.michalak@dmkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: