fbpx

Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

WZORY DOKUMENTÓW WYKONAWCY

Wskazanie w ofercie firm podwykonawców

Damian Michalak11 września 2019Komentarze (0)

Dzwoni pewien zamawiający….

Panie Mecenasie, mam sprawę. Potrzebuję pilnie pisemnej opinii w jednym z bieżących tematów. Poprosiliśmy wykonawców, aby podali w formularzu ofertowym nazwy podwykonawców. Wykonawca z pierwszego miejsca w rankingu tego nie zrobił. Podjęliśmy decyzję o odrzuceniu jego oferty za niegodność z ustawą. Potrzebujemy uzasadnienia tej decyzji w opinii prawnej kogoś kompetentnego w prawie zamówień publicznych. Wie Pan jak jest….

Owszem, wiem jak jest – i dlatego nie przyjąłem tego zlecenia:) Nie podpisałbym się pod tezą, której chciał bronić wspomniany zamawiający.

Wskazanie w ofercie konkretnego podwykonawcy

Na pewno nie raz składając ofertę w przetargu spotkałeś się z formularzem ofertowym, w którym zamawiający żąda wskazania czy zamierzasz korzystać z usług podwykonawców, a jeśli tak, to podania w jakim zakresie i komu powierzysz wybrane przez siebie czynności.

Co jednak w przypadku gdy składając ofertę jeszcze nie wiesz jakiego podwykonawcę zaangażujesz? Ba, nie wiesz nawet czy wygrasz przetarg. Dlaczego już na tym etapie miałbyś musieć znać konkretnych podwykonawców?

Skutki niewskazania w ofercie konkretnych podwykonawców

Czy wskazanie w ofercie firmy podwykonawcy to zawsze obowiązek oferenta? Nieskładając ofertę masz prawo nie wiedzieć komu zlecisz realizację części zamówienia publicznego. Niektórzy mawiają odważniej – masz prawo zachowania tej informacji dla siebie nawet jeśli znasz już osobę podwykonawcy:) Dlaczego? Ponieważ na wskazanym etapie postępowania deklarujesz w zakresie podwykonawstwa jedynie swój zamiar, nie składasz zaś oświadczenia woli. Co więcej, nawet w samym dokumencie JEDZ wskazano, że podwykonawców podajemy do wiadomości zamawiającego, „o ile są znani”.

Jednolite orzecznictwo KIO jasno wskazuje, że zamawiający nie może „zrobić wykonawcy krzywdy” za to, że ten nie wskazuje w formularzu ofertowym komu powierzy realizację części zamówienia publicznego. Nie pozwól zatem, by z tego tytułu odrzucono Twoja ofertę. Nie spekuluj wpisując do formularza nazwę zaprzyjaźnionej firmy podwykonawczej. Jeżeli jeszcze nie wiesz kto będzie Twoim podwykonawcą, po prostu to napisz. Nie popełnisz w ten sposób błędu.

Choć zamawiający musi na gruncie art. 36b ust. 1 Prawa zamówień publicznych poprosić wykonawców o wskazanie zakresu podwykonawstwa i firm podwykonawczych, nigdzie nie jest powiedziane, że musi się to wydarzyć przy okazji składania oferty. Taka jednak jest najczęstsza praktyka. Mam jednak nadzieję, że teraz już rozumiesz, że nie grozi Ci w tym przypadku żadne większe niebezpieczeństwo.

Ale uwaga….

Pamiętaj, że przedstawione wyżej wnioski dotyczą tzw. zwykłych podwykonawców. Jeżeli mamy do czynienia z podwykonawcą, który udostępnia Ci zasoby w celu wykazania przez Ciebie spełniania warunków udziału w postępowaniu, musisz wskazać zamawiającemu osobę takiego wykonawcy.

PS. Być może interesuje Cię czy deklaracja o osobie podwykonawcy wiąże Cię na etapie realizacji zamówienia. Temat jest nieco złożony. Omówię go dla Cienie w jednym z kolejnych wpisów. Wspomnę też o zmianie bądź wprowadzeniu nowego podwykonawcy po zawarciu umowy z zamawiającym. Już teraz więc zapraszam Cie do lektury!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 660 337 223e-mail: d.michalak@dmkancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem d.michalak@dmkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: