fbpx

Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

WZORY DOKUMENTÓW WYKONAWCY

Zmiana podwykonawcy zamówienia publicznego na etapie jego realizacji

Damian Michalak05 października 2019Komentarze (0)

Zmiana podwykonawcy zamówienia publicznego to temat, który pojawia się w moich rozmowach z wykonawcami dość często. Niby każdy intuicyjnie czuje, że zakazu zmian podwykonawców na etapie realizacji zamówienia nie ma, ale i zupełna swoboda w tym obszarze nie jest chyba najlepszym pomysłem.

No więc jak to jest w praktyce? Już tłumaczę.

Podwykonawcy wskazani na etapie składania ofert

Być może pamiętasz – całkiem niedawno poruszałem na blogu temat (braku) konieczności wskazania w ofercie podwykonawców, którzy zostaną zaangażowani do realizacji zamówienia publicznego [WSKAZANIE W OFERCIE FIRM PODWYKONAWCÓW].

Łatwo wyobrazić sobie scenariusze, które mogą w takiej sytuacji zaistnieć. Wykonawca może wskazać w formularzu ofertowym, że:

  • wykona zamówienie samodzielnie,
  • zaangażuje podwykonawcę/ów informując o jakie podmioty konkretnie chodzi,
  • zaangażuje podwykonawcę/ów, ale jeszcze nie wie których.

Jestem pewien, że choć raz zadałeś sobie pytanie – czy deklaracja dotycząca podwykonawców składana na etapie ofertowania jest wiążąca na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne?

Odpowiadam – NIE JEST. Zazwyczaj. Wskazując w ofercie czy powierzysz jakiekolwiek prace podwykonawcy, oświadczasz zamawiającemu jedynie swój zamiar. Jest to oświadczenie wiedzy (a nie woli!) aktualne w dacie jego złożenia. Nie jest ono jednak samo w sobie wiążące. Twój zamiar może bowiem ulec zmianie w toku realizacji zamówienia. Możesz zrezygnować z podwykonawstwa i wykonać umowę własnymi siłami. I odwrotnie.

Zamawiający nie ma prawa egzekwować Twojego zamiaru. Ale uwaga – pod jednym warunkiem: że Twoja umowa o zamówienie publiczne nie reguluje tej tematyki. Bywa bowiem, że Zamawiający nadają oświadczeniu o podwykonawstwie charakter normatywny wpisując do umowy informacje, które podałeś na etapie ofertowania. Twój zamiar staje się przez to zobowiązaniem. Mówiąc krótko, wskazanie w umowie, że wykonasz prace przy udziale np. dwóch podwykonawców powierzając im konkretne czynności będzie dla Ciebie wiążące. Zmiana podwykonawcy (bądź np. wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy lub samodzielna realizacja zamówienia) będzie w takich okolicznościach wymagała aneksu do umowy.

Nowi podwykonawcy

Bywa również, że umowa o zamówienia publiczne nie zawiera w swojej treści danych konkretnych podwykonawców, ale porusza temat zmiany/wprowadzenia podwykonawcy w sposób dość ogólny – np. stawia wymóg zaakceptowania osoby danego podwykonawcy i jego umowy przez zamawiającego. Wówczas, planując zmianę podwykonawcy lub wprowadzenie nowego, musisz postępować zgodnie z treścią swojego kontraktu.

Przy okazji zaznaczam, że w zamówieniowych umowach na roboty budowlane obowiązują dość rygorystyczne reguły akceptacji podwykonawców wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych. To mechanizm gwarantujący płatności dla podwykonawcy od zamawiającego w sytuacji gdy generalny wykonawca nie wykonuje tego obowiązku. Przepisy te są dość szczegółowe i wprowadzają nawet dwuetapową procedurę akceptacji podwykonawcy. Jest to jednak temat na tyle złożony, że poświęcę mu odrębny wpis.

Pamiętaj też, że niezależnie od okoliczności wprowadzenia nowego podwykonawcy (lub zmiany podwykonawcy) na etapie zawierania umowy, może się zdarzyć, że zamawiający będzie żądał wykazania, że nowy podwykonawca nie wpisuje się w przesłanki wykluczenia stosowane w danym przetargu. Decydujące znaczenie ma tu treść dokumentacji przetargowej.

Zmiana podwykonawcy udostępniającego zasoby

Wszystkie informacje, które zawarłem powyżej dotyczą „zwykłych” podwykonawców. Jak zapewne wiesz, istnieje jednak kategoria podwykonawców o specjalnym statusie, tj. takich, którzy udostępniają wykonawcom swoje zasoby na potrzeby wykazania przez wykonawcę spełniania warunków udziału w przetargu.

Zmiana takiego podwykonawcy może odbyć się na analogicznych zasadach jak wskazane powyżej, niemniej musisz pamiętać, że nowy podwykonawca udostępniający zasoby musi zostać uprzednio zweryfikowany przez zamawiającego pod kątem braku podstaw wykluczenia i warunków udziału w postępowaniu (w zakresie udostępnianych zasobów). W praktyce odbywa się to podobnie jak na etapie oceny ofert w postępowaniu przetargowym.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 660 337 223e-mail: d.michalak@dmkancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem d.michalak@dmkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: