Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu

wadium elektroniczne w przetargu krajowym

Dziś krótko i na temat. Startujesz w przetargu o wartości zamówienia niższej niż tzw. progi unijne. Przetarg toczy się klasycznie, bez elementów komunikacji elektronicznej wymaganych póki co obowiązkowo tylko w procedurach ‘unijnych’. Chcesz złożyć wadium w formie gwarancji bankowej, ale w czasach narodowej kwarantanny nie chcesz lub nie możesz pozyskać pisemnego oryginału gwarancji ze swojego […]