Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu

czerwiec 2019

Prawo zamówień publicznych mówi wprost – możesz wnieść odwołanie jeżeli masz interes w uzyskaniu danego zamówienia, a do tego poniosłeś lub możesz ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych. Co to oznacza w praktyce? Posiadanie interesu w uzyskaniu zamówienia to nic innego jak realna szansa uzyskania danego zamówienia. Mówiąc krótko, odwołanie […]

Warunków sukcesu w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą jest co nie miara. Oto moja subiektywna lista najważniejszych z nich: Starannie przeanalizuj podstawy odwołania. Poczucie niesprawiedliwego rozstrzygnięcia przetargu to nie to samo co złamanie prawa przez zamawiającego. Nie każda czynność podlega zaskarżeniu. Ustal precyzyjnie termin przysługujący Ci na wniesienie odwołania i poprawnie oblicz „deadline”. Postaw precyzyjne […]

Ile kosztuje sprawa w KIO? – zapytał wykonawca To zależy – odpowiedział prawnik „To zależy” jest zwrotem szczególnie lubianym przez profesjonalnych prawników:) Osobiście staram się zawsze w relacji z klientem operować konkretami. Odpowiedzi na pewne pytania wymagają jednak czasami zagłębienia się w szczegóły. To właśnie one decydują między innymi o kosztach danego postępowania przed KIO. […]

Odpowiadając na postawione w tytule pytanie – odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Czy przedmiotem odwołania może być zatem każda czynność postępowaniu co do której wykonawca mógłby sformułować zarzut niezgodności z prawem? To […]

Witaj na moim blogu!

Damian Michalak04 czerwca 2019Komentarze (1)

Bardzo cieszę się z Twoich odwiedzin:) Na łamach WygrajwKIO.pl poruszać będę systematycznie najważniejsze zagadnienia ważne każdego wykonawcy zamówień publicznych. Jeśli elektronizacja zamówień czy też zbliżająca się wielkimi krokami zupełnie nowa ustawa o zamówieniach publicznych budzi Twoje zainteresowanie (albo obawy!), wierzę, że znajdziesz u mnie wiele materiałów, które rozwieją Twoje wątpliwości i pomogą w codziennej pracy. […]