Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu

styczeń 2020

Odwieczne pytanie wykonawców, którzy spotkali się z nadmiernym formalizmem ze strony zamawiających:) Czy informacją z banku potwierdzającą ilość posiadanych przez wykonawcę środków finansowych może być dokument pobrany z systemu bankowości elektronicznej wykonawcy wskazujący na te dane? Moja odpowiedź – OCZYWIŚCIE! Opinia bankowa czy inne zaświadczenie podpisane przez pracownika banku nie są jedynym sposobem na potwierdzenie […]

Ktoś mądry powiedział kiedyś: „Ten się nie myli, kto nic nie robi”. Jeśli jesteś wykonawcą zamówień publicznych, wiesz zapewne najlepiej jak wiele prawdy jest w tym stwierdzeniu. Chyba nie ma rynku firmy idealnej, krystalicznie czystej, która każde z przeszłych zamówień wykonała w stu procentach poprawnie. Konkurencja jednak nie śpi i choć sama mogłaby sobie niejedno […]

Witaj w nowym roku! Patrząc z perspektywy zawodowej – nieco symbolicznym:) W końcu jest to ostatni rok obowiązywania aktualnej ustawy Prawo zamówień publicznych. Za rok obudzimy się już w zupełnie nowej rzeczywistości zamówieniowej. I jestem pewien, że dużo lepszej. Przed wszystkimi uczestnikami rynku naprawdę sporo wyzwań związanych z przyswojeniem nowy przepisów (i elektronizacji po nowemu). […]