Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu

maj 2020

Czy pamiętasz mój niedawny wpis o dopuszczalności składania elektronicznej gwarancji wadialnej w postępowaniach krajowych? Jestem pewien (zwłaszcza w dobie koronawirusa….), że niejeden wykonawca ma obecnie podobne rozważania na gruncie zaświadczeń organów administracji wydawanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. Mam tu na myśli zaświadczenia z urzędów skarbowych, ZUS, KRS czy też z Krajowego Rejestru Karnego. […]

Jak wspomniałem w pierwszej części cyklu artykułów o rażąco niskiej cenie, to na wykonawcy spoczywa ciężar dowodu w zakresie tego, że warunki finansowe przedstawione w jego ofercie mają charakter rynkowy. Jeżeli zamawiający ma co do tego wątpliwości, powinieneś przygotować odpowiednie wyjaśnienia. A jakie to są „odpowiednie wyjaśnienia”? Rzeczowe, konkretne i oparte na precyzyjnych kalkulacjach. Obszarów, […]