Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu

Jak wygląda rozprawa przed KIO? F.A.Q. – cz. I

Damian Michalak03 września 2019Komentarze (0)

Jak wygląda rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą? Jak się do niej przygotować? Na co dzień słyszę wiele pytań o przebieg postępowania przed KIO. Poniżej przedstawiam najczęstsze z nich. Jeśli nie jesteś doświadczony w sporach przetargowych, mam nadzieję, że mój wpis pomoże Ci zdobyć najważniejsze informacje w tej kwestii.

Czy Krajowa Izba Odwoławcza to sąd? Czy rozprawa przebiega podobnie?

Krajowa Izba Odwoławcza nie jest sądem, choć oczywiście może go na pierwszy rzut oka przypominać. Jest to instytucja zapewniająca środki ochrony prawnej wykonawcom zamówień publicznych. W praktyce zatem rozpatruje spory wykonawców i zamawiających. Ale uwaga – tylko te, które dotyczą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Spory zaistniałe w toku realizacji zamówienia (po zawarciu umowy) to już domena sądów powszechnych. Przynajmniej na razie – projekt nowego Prawa zamówień publicznych zakłada utworzenie wyspecjalizowanego sądu także w tym zakresie.

Rozprawa w KIO przebiega inaczej niż przed sądem. Jest szybciej, mniej formalnie i bardziej efektywnie. Poniżej znajdziesz więcej szczegółów na temat jej przebiegu.

Kiedy zostanę powiadomiony o terminie rozprawy przed KIO?

Co najmniej na 3 dni przed terminem wyznaczonym na rozprawę.

W jakim czasie KIO powinna rozpoznać odwołanie?

Ma na to 15 dni. Jest to jednak termin instrukcyjny, który może być przekroczony. Z reguły KIO działa nawet szybciej niż wymaga tego ustawa.

Czy rozprawa przed KIO jest jawna?

Co do zasady tak. Wprawdzie w pewnych okolicznościach dopuszczalne jest wyłączenie jawności rozprawy, to jednak jest ona zasadą. Wiedz przy tym, że każdą rozprawę poprzedza bezpośrednio krótkie niejawne posiedzenie KIO w celu sprawdzenia przez skład orzekający kwestii formalnych (np. poprawności umocowania poszczególnych osób, skuteczności przystąpień). W tym etapie biorą udział wyłącznie strony, uczestnicy i ich pełnomocnicy.

W jakim składzie orzeka KIO?

Zasadą jest skład jednoosobowy. W bardziej skomplikowanych sprawach KIO może orzekać w składzie trzyosobowym. Projekt nowego Prawa zamówień publicznych zakłada skład trzyosobowy jako zasadę. Jak wiadomo, może to jednak ulec zmianie w toku prac legislacyjnych.

Gdzie powinienem usiąść na rozprawie?

To ważne pytanie!:) Odwołujący zasiada „po prawicy” składu orzekającego, zaś zamawiający naprzeciwko. Przystępujący zwykle siadają naprzeciwko składu orzekającego lub obok strony do której przystąpili.

Jak zwracać się do arbitra w KIO?

„Panie Przewodniczący / Pani Przewodnicząca”. W KIO nie ma sędziów, ale arbitrzy. Nie mówmy więc „Wysoki Sądzie” – to nie ta instytucja.

Czy zabierając głos na rozprawie w KIO powinienem wstać?

Nie, nie ma takiej konieczności.

W jakiej kolejności strony zabierają głos na rozprawie?

Najpierw wypowiada się odwołujący, następnie zamawiający. Przystępujący wypowiadają się bezpośrednio po zajęciu stanowiska przez stronę do której przystąpili. Liczba rund wypowiedzi zależy od stopnia skomplikowania sprawy. Czasami wystarczy jedna runda, czasami potrzebnych jest ich kilka.

Czy na rozprawie mogę składać inne dowody niż załączone do odwołania?

Oczywiście. Należy pamiętać, by odpis obok oryginału pisma przygotować także jego odpisy dla drugiej strony i uczestników rozprawy.

Czy dokumenty składane w postępowaniu przed KIO, a sporządzone w języku obcym muszą być tłumaczone na język polski? Jeśli tak, czy musi to zrobić tłumacz przysięgły?

Tłumaczenie jest obowiązkowe, natomiast można dokonać go nawet samodzielnie. Izba może w uzasadnionych przypadkach poprosić o tłumaczenie przysięgłe, ale nie jest to częsta praktyka.

Rozstrzygnięcie sprawy przed KIO ewidentnie wymaga wiedzy technicznej. Czy mogę zawnioskować o powołanie biegłego?

Oczywiście!

Ile czasu trwa rozprawa przed KIO?

Może to być godzina, może to być i kilka dni – zależnie od stopnia skomplikowania sprawy czy też liczby uczestników postępowania. Z reguły rozprawę udaje się przeprowadzić w ciągu jednego dnia.

Kiedy KIO wydaje wyrok?

Najczęściej jeszcze tego samego dnia, którego przeprowadza rozprawę. W bardziej złożonych sprawach KIO może odroczyć wydanie wyroku. Z reguły nie dłużej niż o kilka dni.

Czy wyrok KIO zostanie mi doręczony?

Tak, wraz z uzasadnieniem.

Panie Mecenasie, czy jest się czym stresować? No niech Pan powie!

Nie ma czym się stresować:) Rozprawa przed KIO przebiega sprawnie, każdy ma czas na wygłoszenie swojego stanowiska. Pamiętaj, żeby na rozprawę przybyć z odpowiednimi argumentami i dowodami, nie zaś z negatywnymi emocjami. Skoro złożyłeś odwołanie, zakładam, że jesteś przekonany o jego zasadności. Dałeś temu wyraz na piśmie. Rozprawa to tylko czas kiedy potwierdzisz swoje racje. Bądź więc spokojny, rzeczowy i konkretny. Trzymam za Ciebie kciuki, a jeżeli masz dodatkowe pytanie lub potrzebujesz mojej pomocy – zapraszam Cię do kontaktu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 660 337 223e-mail: d.michalak@dmkancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem d.michalak@dmkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: