Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu

Przesłanie kopii odwołania zamawiającemu. A co z załącznikami?

Damian Michalak26 sierpnia 2019Komentarze (0)

Jednym z kamieni milowych na drodze wykonawcy składającego odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej jest przesłanie kopii odwołania zamawiającemu.

Po co taki wymóg? A no choćby po to, by zamawiający mógł mieć czas na zapoznanie się z treścią odwołania i stosowną reakcję – może to być uznanie zarzutów odwołania (tego Ci życzę!) albo odpowiedź na odwołanie.

Czytając wprost art. 180 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, który wspomnianą zasadę wprowadza, łatwo zauważyć, że ustawodawca nakazuje odwołującemu przesłać zamawiającemu „kopię odwołania”. Nie wspomina jednak nigdzie o załącznikach, które naturalnie przy odwołaniu występują niemal zawsze.

Czy zatem kopia odwołania przesyłana zamawiającemu nie musi zawierać załączników?

 

Uzasadnienie do projektu nowelizacji Pzp wprowadzającej omawiany przepis wskazuje, że załączniki faktycznie można pominąć (druk sejmowy Nr 2310, Sejm VI kadencji, str. 26), by uznać przesłanie kopii odwołania za skuteczne. NIE DAJ SIĘ JEDNAK WPROWADZIĆ W BŁĄD – NIE CHODZI TU O WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI.

Zauważ, dokumenty, które załączasz do odwołania mają dwojaki charakter:

  1. stanowią dowody i argumenty na poparcie Twojego stanowiska (np. cenniki, karty katalogowe, kopie zawartych umów, inne dokumenty o charakterze merytorycznym) albo
  2. dotyczą formalnej sfery Twojego odwołania – np. dowód uiszczenia opłaty od odwołania, pełnomocnictwo, etc.).

A teraz zadaj sobie pytanie – skoro przesłanie zamawiającemu kopii odwołania ma pozwolić mu na zajecie merytorycznego stanowiska co do podniesionych zarzutów, to czy nieprzekazanie załączników dowodzących zasadności tych zarzutów jest akceptowalne?

Odpowiedź jest oczywistajeżeli jakiekolwiek załączniki stanowią dowód lub argument na poparcie tez odwołującego, nie możesz pozwolić sobie na nieprzekazanie ich wraz z kopią odwołania. Jeżeli to zrobisz, a zamawiający podniesie taki zarzut, KIO odrzuci Twoje odwołanie bez wchodzenia w meritum sprawy. I rozstrzygnięcie takie będzie zasadne – w końcu jeżeli powołujesz się na szereg dokumentów, których jednak nie pokazujesz zamawiającemu, traci on możliwość ustosunkowania się do nich i obrony własnych racji lub uznania Twoich zarzutów.

Inaczej jednak wygląda sytuacja w przypadku, gdy nie prześlesz zamawiającemu załączników o charakterze formalnym. Tu nikomu nie stanie się krzywda – wszak pełnomocnictwo czy dowód uiszczenia opłaty od odwołania nie są dokumentami uniemożliwiającymi zamawiającemu zajęcia merytorycznego stanowiska co do zarzutów odwołania.

Jak i kiedy przesłać kopię odwołania zamawiającemu?

 

Jeżeli wiesz już jak w praktyce powinna wyglądać kopia odwołania, być może zastanawiasz się kiedy i jak najlepiej przesłać ją zamawiającemu.

Możesz oczywiście dostarczyć kopię do siedziby zamawiającego, jednak w praktyce najlepiej zrobić to „na odległość” – e-mailem lub faksem (Pamiętaj o dołączeniu dowodu nadania kopii odwołania do oryginału składanego w KIO!).

Do kiedy należy to zrobić? Jak mówi art. 180 ust. 5 Pzp, Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Możesz zapytać:

A co jeśli zamawiający zamyka urząd o godzinie 16.00, a odwołanie wpływa np. godzinę później? Przecież wtedy zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z jego treścią przed upływem terminu. Czy to problem?

Nie, to nie problem, o ile wysyłasz kopie odwołania środkiem komunikacji elektronicznej:) W praktyce – e-mailem. Godziny pracy urzędu zamawiającego nie mają wtedy znaczenia. Co ważne, wysyłając kopię odwołania mailowo (nie faksem!) skorzystasz z dobrodziejstwa następującego przepisu:

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Cóż, zatem powodzenia na rozprawie!

I pamiętaj o innych ważnych dla Ciebie kwestiach – pisałem o nich tutaj: Dekalog odwołującego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 660 337 223e-mail: d.michalak@dmkancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem d.michalak@dmkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: