Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu

Skutki upływu terminu związania ofertą – nowe PZP wreszcie rozstrzyga wątpliwości

Damian Michalak06 lutego 2020Komentarze (0)

Czy zamawiający może wybrać ofertę, której termin związania upłynął?

“Cóż, to zależy” – odpowie niejeden prawnik. A od czego? Od tego jaki skład orzekający KIO zajmie się odpowiedzią na to pytanie. Niestety, ale tak wygląda obecnie „pewność prawa” w kluczowym w zamówieniach publicznych obszarze, jakim jest związanie wykonawcy swoją ofertą.

Jak wiadomo, zamawiający może (ale nie musi) poprosić jednokrotnie wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą. Jeśli wykonawca go nie przedłuży, oferta jest odrzucana. Ale co w sytuacji gdy zamawiający nie pytał, a termin związania upłynął, bo wykonawca nie przedłużył go z własnej inicjatywy? Czy jego oferta pozostanie w postępowaniu?

Termin związania ofertą a podstawy jej odrzucenia

By nie utknąć nadmiernie w szczegółach – obecnie w orzecznictwie KIO kształtują się dwie linie orzecznicze.

Pierwsza, rygorystyczna, nakazuje odrzucenie oferty „przeterminowanej”, ponieważ oferta po terminie związania rzekomo wygasa. Skąd taki pogląd? Nie wiadomo.

Druga linia orzecznicza nie przewiduje skutku w postaci odrzucenia oferty. Trafia bowiem w sedno instytucji terminu związania ofertą. Według niej, oferta „przeterminowana” może zostać wybrana przez zamawiającego, jednakże pod warunkiem, że zgodzi się na to sam oferent. Mówiąc krótko, według drugiej linii orzeczniczej KIO, oferta po terminie związania nie wygasa, ale po prostu po stronie oferenta pojawia się uprawnienie bezpiecznej rezygnacji z dalszego udziału w przetargu (czytaj: zamawiający oddaje wadium).

Jak się domyślasz, jestem zwolennikiem drugiej linii orzeczniczej. Dlatego z ulgą i radością przyjąłem wieść, że nowa ustawa PZP, która zacznie obowiązywać w 2021 r., wreszcie ucina wątpliwości co to omawianej tematyki.

Termin związania ofertą w nowej ustawie PZP

Jak nowe PZP reguluje kwestie terminu związania ofertą? Krótko i na temat wygląda to tak:

  1. Termin związania ofertą wskazywany jest przez zamawiającego w dokumentacji przetargowej jako konkretna data (wykonawca nie musi więc liczyć terminu w dniach narażając się na ryzyko pomyłki)
  2. Jeśli termin związania ofertą zbliża się ku końcowi, zamawiający MUSI poprosić wykonawców o jego przedłużenie. Jeśli tego nie zrobią, ich oferty zostaną odrzucone.
  3. Jeśli pomimo uprzedniego przedłużenia terminu, oferta mimo wszystko się „przeterminuje”, NIE JEST automatycznie odrzucana. Może być wybrana, jeśli zgodzi się na to wykonawca.
  4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga formy pisemnej (ważny zabieg, koniec „domniemanego przedłużenia terminu”).

Cóż, można rzec: „Nareszcie!”🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 660 337 223e-mail: d.michalak@dmkancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem d.michalak@dmkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: