Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu

Wizja lokalna przed złożeniem oferty – czy zamawiający może jej wymagać?

Damian Michalak26 listopada 2019Komentarze (0)

Doradzając w sporach pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi na etapie realizacji zamówienia, dość często spotykam się z niezgodnością stron co do tego, którą z nich obciążają pewne nieścisłości i braki w opisie przedmiotu zamówienia.

Logika wskazywałaby, że zamawiającego. W końcu to on ma za zadanie opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, zrozumiały i uwzględniający wszelkie informacje ważne z punktu widzenia oferenta. Tymczasem, na etapie sporów sądowych i pozasądowych na tym gruncie, organizator przetargu wdzięcznie informuje wykonawcę, że:

„widziały gały co brały”

„jeżeli SIWZ był niejasny, trzeba było zadać pytanie”

„to wykonawca jest profesjonalistą i się zna – powinien więc przewidzieć…”

Niemiło, prawda? Pół biedy, gdyby takie stanowisko zamawiającego łagodził sąd. Tymczasem niektóre składy orzekające zdają się nie dostrzegać odrębności Prawa zamówień publicznych i orzekają wyłącznie na gruncie Kodeksu Cywilnego (bo tę ustawę akurat znają), co w uprzywilejowanej sytuacji stawia zamawiającego.

Wśród argumentów przytoczonych powyżej, pojawia się też często argument dodatkowy. WIZJA LOKALNA.

Czy zamawiający może wymagać odbycia wizji lokalnej przez wykonawcę?

Na gruncie aktualnych przepisów Prawa zamówień publicznych, zamawiający może wizję lokalną miejsca realizacji zamówienia rekomendować. Nie może jednak jej wymagać od oferenta na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Dziś chciałbym zwrócić Twoją uwagę na to, że od 2021 r. nowe przepisy PZP zmienią zasady gry dotyczące wizji lokalnej. Otóż, jeśli zamawiający poczuje, że odbycie wizji lokalnej jest niezbędne i konieczne, będzie mógł jej bezwzględnie wymagać. POD RYGOREM ODRZUCENIA OFERTY.

Zatem ustawodawca wprowadza nam do PZP niejako ukryty warunek udziału w postępowaniu.

Wizja lokalna a odrzucenie oferty

Czy decyzji o odrzuceniu oferty z uwagi na nieodbycie wizji lokalnej będzie dużo? Wątpię. Niejeden wykonawca oświadczy bowiem w formularzu ofertowym, że miejsce realizacji zamówienia widział, choć wcale nie musi to być prawda.

W całej sytuacji dostrzegam jednak inny problem – wprowadzenie opcji wymogu wizji lokalnej może stać się bardzo wdzięcznym narzędziem do pośredniego przenoszenia na wykonawców ryzyk związanych z niepełnym opisem przedmiotu zamówienia.

„Byłeś, widziałeś, to teraz nie miej pretensji” – powie być może niejeden zamawiający.

Oby tak się nie stało. Pocieszające jest to, że coraz więcej składów orzekających w sądach staje w ww. sporach po stronie wykonawców. Poza tym, jeśli weźmiemy pod uwagę przewidywane w nowym PZP przepisy mające lepiej wyważyć podział ryzyk w umowie o zamówienia publiczne, sytuacja wykonawców nie musi w opisywanych sytuacjach ulec pogorszeniu. Jak będzie? Czas pokażeJ

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 660 337 223e-mail: d.michalak@dmkancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem d.michalak@dmkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: