Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu

Jak zapoznać się z ofertą konkurencji? WZÓR wniosku o udostępnienie protokołu postępowania

Damian Michalak24 września 2019Komentarze (0)

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to jedna z najważniejszych zasad w systemie zamówień publicznych. Co oznacza w praktyce z perspektywy wykonawcy? Na przykład możliwość kontroli działań zamawiającego, ale także weryfikacji uczciwości Twoich konkurentów. Możesz tego dokonać zapoznając się w protokołem postępowania i wszelkimi dokumentami składanymi przez wykonawców – oczywiście na zasadach przewidzianych w ustawie PZP.

Co powinieneś wiedzieć na ten temat? Oto kilka wskazówek:

  • Możliwość zapoznania się z protokołem postępowania to Twoje prawo! Zamawiający ma obowiązek umożliwić Ci skorzystanie z niego.
  • Protokół z postępowania jest jawny. Podobnie jak jego załączniki, którymi są np. oferty wykonawców, opinie biegłych, oświadczenia, informacje z zebrania wykonawców, wszelkie zawiadomienia, wnioski oraz inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców, a także umowa w sprawie zamówienia publicznego.
  • Załączniki do protokołu udostępnia się po formalnym wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty jednak udostępnia się już od chwili ich otwarcia.
  • Protokół z postępowania oraz jego załączniki udostępniane są na wniosek. Udostępnienie odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. e-maila.
  • Jeżeli udostępnienie dokumentów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej jest znacząco utrudnione (np. z uwagi na ich ilość/objętość), zamawiający poinformuje Cię o tym i wskaże inną możliwość zapoznania się z dokumentacją o udostępnienie której wnioskujesz – np. poprzez wgląd w siedzibie urzędu.
  • Jeżeli wgląd do dokumentów odbywa się w siedzibie zamawiającego, do utrwalania treści dokumentacji konieczna jest jego zgoda.
  • Protokół i załączniki powinny być Ci udostępnione niezwłocznie. Dostęp do ofert powinien zostać Ci zagwarantowany najpóźniej w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wniosek o udostępnienie oferty konkurencji i protokołu postępowania

Ze swojego doświadczenia wiem, że bardzo wielu wykonawców zainteresowana jest zapoznaniem się z ofertą konkurencji – zwłaszcza w sytuacji, w której owa konkurencja uzyskała lepsze miejsce w rankingu ofert i pozyskała zamówienie publiczne. Naturalnie, że w takim przypadku warto zadbać o weryfikację poprawności rozstrzygnięcia zamawiającego.

Jak to zrobić? Należy złożyć wniosek o udostępnienie oferty konkurenta oraz protokołu z postępowania – oczywiście wraz z załącznikami istotnymi w sprawie, np. wyjaśnieniami rażąco niskiej ceny, kopiami dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia czy też spełnianie warunków udziału w postępowaniu. By ułatwić Ci pracę, przygotowałem dla Ciebie wzór takiego wniosku.

Możesz go pobrać klikając w link: WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE OFERTY KONKURENCJI I PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 660 337 223e-mail: d.michalak@dmkancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem d.michalak@dmkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: