Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu

Wadium w formie gwarancji – kontrowersje

Damian Michalak22 grudnia 2021Komentarze (0)

Witaj!

Dziś mam dla Ciebie wpis na temat kontrowersji, które niesie ze sobą ostatnie orzecznictwo KIO dotyczące gwarancji wadialnych.

Czy znane Ci są dość osobliwe tezy z wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 5.02.2021 r., sygn. akt V Ga 328/20? W tym dość szeroko komentowanym orzeczeniu sąd uznał, że prawem zamawiającego jest możliwość domagania się w treści gwarancji wadialnej zapisów pozwalających złożyć wniosek o wypłatę z gwarancji już po terminie związania ofertą (ale w związku ze zdarzeniami mającymi miejsce jeszcze przed upływem TZO).

Uprawnienie takie miałoby ratować skórę zamawiającego na wypadek, gdyby przesłanka zatrzymania wadium zmaterializowała się tuz przed upływem TZO i brakowałoby zamawiającemu czasu na technikalia związane z wnioskiem o realizację gwarancji.

Wydawać by się ostatnio mogło, że takie podejście do sprawy ma szanse ugruntować się w orzecznictwie KIO (kilka wyroków w ślad za tezami SO w Częstochowie).

W ostatnich dniach jednak, oferta jednego z moich klientów została odrzucona z uwagi na brak ww. zapisów w treści gwarancji. Zamawiający zastrzegł bowiem w SWZ, że:

Zamawiający musi mieć zapewnioną możliwość realnego zaspokojenia się z gwarancji lub poręczenia po upływie terminu związania ofertą, w przypadku, gdy któraś z okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy wystąpiła w terminie związania ofertą. Przez realną możliwość zaspokojenia się, Zamawiający rozumie możliwość złożenia żądania zapłaty wadium w terminie:

a) do 2 dni roboczych po upływie terminu związania ofertą, jeżeli dopuszczono składanie żądania zapłaty w formie elektronicznej lub

b) do 7 dni roboczych po upływie terminu związania ofertą, jeżeli wymagane jest składanie żądania zapłaty w formie pisemnej.

Nie zgadzając się z takim rozstrzygnięciem, złożyliśmy w KIO odwołanie, prezentując argumentację podważającą stanowisko zamawiającego. Izba w pełni podzieliła naszą ocenę sprawy, a odwołujący wrócił do gry zajmując pierwsze miejsce we wstępnym rankingu wykonawców.

Czy ten wyrok okaże się orzeczniczym drogowskazem na przyszłość? Mam nadzieję, bo choć intencje zamawiającego co do treści gwarancji odrealnione przecież nie były, to jednak ryzyko prowadzenia procedury tak, by zdążyć ją zakończyć przed upływem TZO spoczywa po stronie organizatora przetargu. Sądzę, że udało nam się rzucić na całe zagadnienie zupełnie nowe światło, co również dało mi dużo satysfakcji jako pełnomocnikowi.

Na ten moment czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku. Dla zainteresowanych – sygnatura to: KIO 3482/21.

PS. Moi Drodzy, wigilia za pasem, dlatego korzystając z okazji (to ostatni wpis w tym tygodniu), składam Wam serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Niech będzie to dla Was wyjątkowy, piękny czas w gronie najbliższych. Wszystkiego dobrego!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 660 337 223e-mail: d.michalak@dmkancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem d.michalak@dmkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: