Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu

Limit kar umownych w zamówieniach publicznych – jaki powinien być?

Damian Michalak21 października 2021Komentarze (0)

Pewnie zauważyłeś, że ostatnimi czasy wiodącym motywem wpisów na moim blogu są umowy ws. zamówienia publicznego. Pisałem o tym choćby tutaj i tutaj. Nie jest to przypadek – zmiany dotyczące umów są w mojej ocenie najważniejszymi regulacjami, które przyniosła nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. W końcu nie sztuka wygrać przetarg – sztuką jest zrealizować (prawie) bezboleśnie umowę, prawda?

Nowe Pzp przynosi nam wszystkim wiele zmian prowykonawczych. Jedna z nich to LIMIT KAR UMOWNYCH, który znaleźć powinien się w każdym kontrakcie publicznym (art. 436 nPzp). Czy zdarzyło Ci się widzieć wcześniej takie postanowienia w umowach zawartych pod rządami starej ustawy? Jeśli tak, to miałeś szczęście trafić na naprawdę solidnego i profesjonalnego zamawiającego (albo prawnika, który opracowywał dla niego wzór umowy).

Przywołana regulacja wskazuje wprost, że umowa o zamówienie publiczne wskazywać powinna…

„łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony”

Przyjemnie, prawda? ALE – jaki realnie powinien być ten limit kar? Na jakim poziomie zamawiający powinien go określić? Oto jest pytanie. Ustawa milczy bowiem na ten temat.

Czy jeżeli zatem limit zostanie ukształtowany na poziomie pięciokrotności wynagrodzenia netto wykonawcy, to będzie OK? Na pewno nie, choć formalizmu stanie się zadość. Określenie limitu na tak wysokim poziomie z pewnością uznane byłoby za próbę obejścia art. 436 Pzp, a w konsekwencji zabieg taki nie zasługiwałby na ochronę prawną.

Maksymalny poziom kar umownych

Powyższy przykład celowo jednak przerysowałem. Jeśli zajrzysz do losowo wybranych dokumentacji opartych o nowe Pzp, rzadko spotkasz takie zapisy. Ale… nie raz zdarzy Ci się znaleźć limit kar umownych na poziomie 100% wynagrodzenia wykonawcy. Co wtedy? Czy taki pułap jest do zaakceptowania?

W mojej ocenie nie jest. Pamiętaj bowiem, że sama idea limitowania kar umownych trafiła pod strzechy zamawiających prosto ze świata biznesu. A to pozwala spojrzeć na sprawę przez pryzmat praktyk rynkowych. Te natomiast są dla wykonawców zdecydowanie łaskawsze.

Często spotykane zapisy umów w omawianym zakresie statuują limit kar umownych na poziomie 20-30 procent wynagrodzenia wykonawcy.

Jeżeli dodamy do tego fakt, że w toku prac legislacyjnych nad nowym Pzp pojawiły się realne propozycje, aby wskazany limit określić ustawowo właśnie na poziomie 20% wynagrodzenia netto wykonawcy, łatwo zauważymy, że intencją ustawodawcy było naprawdę istotne, a nie tylko iluzoryczne ograniczenie ryzyk wykonawców zamówień publicznych.

Jeżeli zatem Twój zamawiający proponuje limit mocno odbiegający od powyższego, zwróć mu uprzejmie uwagę, że narusza prawo (jeszcze przed złożeniem oferty). A jeśli chcesz powalczyć skuteczniej o swoje, skieruj odwołanie do KIO. Gdybyś potrzebował pomocy, zawsze możesz do mnie napisać – KONTAKT.

Kary umowne i dla zamawiającego

PS. Zwróć też uwagę na szczegół, który być może Ci umknął. Otóż, ustawa nakazuje określić w umowie łączną maksymalną wysokość kar umownych, „których mogą dochodzić strony”, a nie „zamawiający”. Co to oznacza? Nic innego, jak podkreślenie faktu, że kary zastrzegać można także na Twoją korzyść. Jest już orzecznictwo KIO, które podkreśla mocniej niż kiedyś wymóg względnej równości stron umowy o zamówienie publiczne. Nic, tylko z niego korzystać:) Dobrego dnia!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 660 337 223e-mail: d.michalak@dmkancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem d.michalak@dmkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: