fbpx

Damian Michalak

radca prawny

Pomagam wykonawcom w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i chronię ich interesy w sporach z zamawiającymi.
[Więcej >>>]

Zgłoś problem w przetargu

Odwołanie na treść specyfikacji – jak liczyć termin na jego wniesienie?

Damian Michalak20 września 2022Komentarze (0)

Widzisz ciekawe ogłoszenie przetargowe. Jesteś wstępnie zainteresowany/a. Czytasz dokumenty zamówienia, wchodzisz w szczegóły, sprawdzasz, analizujesz i już wiesz, że warto złożyć ofertę.

ALE – jeden z warunków udziału w postępowaniu jest nieproporcjonalnie wymagający, umowne warunki waloryzacji nie przystają do rzeczywistości, odpowiedzialność i kary umowne są ‘wypisz, wymaluj’ abuzywne. I tak dalej.

Co zrobić, gdy dokumenty zamówienia (plus ewentualnie ogłoszenie) naruszają Twoje prawa?

Odpowiedź na to pytanie zapewne może być dość wielowątkowa, ale dziś chciałbym zwrócić Twoją uwagę na kwestię kluczową, tj. na pewne błędne przekonanie niektórych wykonawców co do sposobu obliczania terminów na wniesienie odwołania dotyczącego treści ogłoszenia / dokumentów zamówienia.

Prawo jest w tym zakresie bardzo konkretne (art. 515 ust. 2 Pzp) i mówi:

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

Niektórzy wykonawcy z którymi miałem kontakt zdają się nie dostrzegać ww. przepisu. Albo inaczej – dokonują jego nadinterpretacji. W myśl zasady, że „w KIO zawsze zdążymy się jeszcze pokłócić” składają w trybie wniosków o wyjaśnienia prośby o zmianę treści ogłoszenia / specyfikacji w obszarach, które ich zdaniem tego wymagają. Dopiero po uzyskaniu negatywnej odpowiedzi (często słynne: „Jak w SWZ”), zaczynają myśleć o złożeniu odwołania. Wydaje im się, że termin na takie działanie rozpoczyna dla nich bieg nie od chwili publikacji kwestionowanych dokumentów, a od uzyskania wiadomości, że mimo skierowanej do zamawiającego prośby, treść owych dokumentów pozostaje niezmienna. Jest to fundamentalny błąd.

Dlatego, warto pamiętać: przekonywać zamawiającego po dobroci zawsze można, ale jednocześnie należy szykować amunicję na spór przed KIO. Inaczej po prostu można nie zdążyć.

Photo by Towfiqu Barbhuiya on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 660 337 223e-mail: d.michalak@dmkancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Damian Michalak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem d.michalak@dmkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: